Instalacja elektryczna

Jak wspominałem, tu pracy było najwięcej. Instalacja była mocno przerobiona i należało powrócić do oryginalnych konektorów, kolorystyki i długości przewodów.

Jak widać udało mi się uporządkować przewody, odtworzyć złącze żarówki lampy przedniej i uruchomić całość.