Przygotowanie elementów dla lakiernika.

Aby lakiernik mógł namalować szparunki dokładnie takie jak oryginał ( lub zbliżone maksymalnie do oryiginału) trzeba stworzyć materiał, na którym będzie się wzorował :