samochod przygotowany do lakierowania

Jeszcze troszkę szlifowania, usuniecie niewielkich nierównśoci i lakierujemy. Na piekny, jasny kolor.  Poniżej zdjęcia jeszcze w podkładzie: